Hennie van der Most, ondernemer

DGA Network

 

Hennie van der Most is oprichter van en de drijvende kracht achter dit unieke
netwerk “gelijkgestemden”. 

Het lidmaatschap is voorbehouden aan de directeur grootaandeelhouder van middelgrote tot grote organisaties.

De leden zijn afkomstig uit verschillende branches en komen uit het hele land. Een actieve opstelling en collegiale mentaliteit van de leden is belangrijk.

Het DGA Network beschouwt zich onderdeel van de MKB - banenmotor van de Nederlandse economie. De leden van het DGA Network innoveren, bouwen en starten nieuwe ondernemingen en projecten en creëren werkgelegenheid. Inmiddels is het netwerk uitgegroeid tot zo’n 350 leden. Deze leden hebben een gezamenlijke jaaromzet van 1,6 miljard en zo’n 90.000 werknemers. 

 

 

Er worden jaarlijks zo’n acht bijeenkomsten georganiseerd waar interessante gastsprekers een lezing geven. Benieuwd naar de sprekers? Abraham Moszkowicz, Bernard Wientjes, Jan Peter Balkenende, Kardinaal Simonis, Cor Boonstra, Peter R. de Vries, Prins Bernhard jr., Hans Wiegel,  Alexander Pechtold, Nout Wellink, Prof. Dr. Smalhout, Minister President Mark Rutte en Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven en wijlen Pim Fortuyn, Paul Fentener van Vlissingen en Jaap Blokker zijn reeds te gast geweest.


Daarnaast worden er discussieforums georganiseerd. Leden debatteren over politiek 
actuele onderwerpen, van belang voor het bedrijfsleven. In navolging daarvan gaan afgezanten van het DGA Network in gesprek met politiek Den Haag.

Iedere zomer worden er vaardagen georganiseerd. Deze dagen zijn steeds weer een groot succes, vanwege hun informele karakter.  

Samen met haar leden heeft het DGA Network een 10-tal speerpunten opgesteld waar de leden achter staan en waarop de aandacht wordt gevestigd bij de politiek.

Ontslagrecht
Versoepeling van het ontslagrecht. DGA's zouden in staat moeten zijn om hun personeelsbestand mee te laten veren met de stand van de economie.

Successierechten
Bij de overdracht van de onderneming geen beslaglegging op de liquiditeit van de onderneming.

Faillissementsrecht
De fiscus moet in geval van faillissement gewoon als concurrent schuldeiser optreden. Ook moet het bodemrecht van de fiscus worden afgeschaft.

Wet op de ondernemingsraden
DGA Network pleit voor een wijziging op de Wet op de Ondernemingsraden, inhoudende dat bij geen belangstelling onder de werknemers voor de Ondernemingsraad, de verplichting tot instelling hiervan vervalt. 

Risque social
Werknemers moeten zelf verantwoordelijk zijn als er in de privé - sfeer iets gebeurt, zoals een ski ongeluk tijdens de vakantie. En tijdens langdurige ziekte zouden geen vakantiedagen moeten worden opgebouwd.

Reprorecht
DGA's moeten worden vrijgesteld van heffing reprorecht.

AA-kredieten
DGA's moeten de mogelijkheid krijgen AA-kredieten op te nemen.

Onderwijs
Technische scholen en beroepsonderwijs moeten in ere worden hersteld.

Aanbestedingen
Er moet een oplossing komen voor het feit dat DGA’s (en met name kleine ondernemingen) bij aanbestedingen niet aan bod komen.

Vermindering regeldruk
DGA’s moeten één aanspreekpunt hebben voor verplichtingen richting overheid.

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op: www.dganetwork.nl

 

Meer informatie over Hennie